Els grups de suport estan dirigits a famíliars de persones amb deteriorament cognitiu i/o demència, amb l’objectiu de donar-los suport i acompanyament. Els grups estan liderats per especialistes en demències, psicòlegs i treballadors socials. En les sessions es tracten temes relacionats amb els aspectes teòrics i pràctics del procés de demència.

Els seus objectius són:

– Oferir formació integral sobre la malaltia, amb l’objectiu de dotar d’eines i estratègies per afrontar de forma competent les necessitats (tant objectives com subjectives) que apareixen en l’atenció de la persona amb demència.
– Ensenyar habilitats per poder intervenir amb èxit en l’increment de la dependència que cursa amb la malaltia.
– Dotar d’estratègies per reconduir la conducta.
– Entrenar tècniques de reducció i afrontament de la sobrecàrrega del cuidador.
– Proporcionar suport i l’oportunitat de compartir les emocions, les dificultats, els problemes i les idees mitjançant l’experiència grupal.